کمیته علمی کنفرانس

- حجت الاسلام و المسلمین علی ریاحی

2- حجت الاسلام و المسلمین محسن علی پور

3- دکتر علیرضا کاظملو

4- دکتر مجید صبوری

5- دکتر سید مجید بنی عباس

6- دکتر سید رضا رسولی

7-دکتر محمود سلیمی

8- دکتر علی عباس نژاد

9- دکتر مسعود صباغ

10- دکتر مونا آذرخش

11- دکتر شمیسا طاهری

12- دکتر منیژه محمودی

13- دکتر موسی سلامتیان